http://www.ihrce.org.vn/PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
http://www.ihrce.org.vn/PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
http://www.ihrce.org.vn/PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

VỀ ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG BIỂN

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐ) trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 850/QĐ-TTG ngày 7/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các Phòng Thí nghiệm trọng điểm và theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển hiện nay được chính thức thành lập vào tháng 8/2008, trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: trung tâm động lực Sông, trung tâm động lực Cửa sông Ven biển và Hải đảo, phòng nghiên cứu Thủy lực công trình thuộc Viện Khoa học Thủy lợi, đây là các đơn bị nghiên cứu có trên 50 năm thành lập với đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo cơ bản và đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu cho ngành Thủy lợ

Xem chi tiết

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Chức năng

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng Nhà nước. Trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Nghiên cứu
Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước

Đào tạo và tư vấn
Đào tạo và tư vấn

Đào tạo và tư vấn

Tham gia đào tạo sau đại học và tư vấn xây dựng, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực sông ngòi, cửa sông, ven biển, thủy lực công trình, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

Viện nghiên cứu
Viện nghiên cứu

Viện nghiên cứu

Có vị trí như một viện chuyên đề về thủy lực, sông biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Hợp tác Quốc tế công nghệ thuộc lĩnh vực sông ngòi, cửa sông, ven biển, thủy lực công trình, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học công nghệ trong lĩnh vực sông ngòi, cửa sông, ven biển, năng lượng mới, thủy lực công trình, phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước trong các lĩnh vực: Thủy lực, thủy văn, sông ngòi, cửa sông ven biển và hải đảo, năng lượng mới, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;

Chi tiết
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phát triển tài nguyên nước và môi trường sinh thái các lưu vực sông, vùng cửa sông ven biển, hải đảo, các công trình thủy;
- Quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện;
- Công nghệ xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông thủy, công trình bảo vệ bờ, thủy sản, diêm sinh, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn;
- Công nghệ thông tin và tự động hóa;
- Công nghệ viễn thám;
- Chế tạo và kiểm định thiết bị;
- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất; thiết kế, xây dựng mô hình thử nghiệm theo quy định của pháp luật

Chi tiết
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học; xuất nhập khẩu công nghệ, vật tư, thiết bị thuộc lĩnh vực nghiên cứu theo quy định của pháp luật.
- Hợp tác trong nước, quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, địa chất, thủy hải văn bùn cát, thẩm tra, thẩm định, cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các dự án:  thủy lợi, thủy điện, giao thông thủy, thủy sản, diêm sinh, cơ sở hạ tầng trên sông, cửa sông, ven biển, hải đảo, phóng tránh và giảm nhẹ thiên tai theo quy định của pháp luật;

Chi tiết
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Đầu tư và thi công các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật;
- Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình, sông, biển theo quy định của pháp luật;
- Chế tạo và kiểm định thiết bị theo quy định của pháp luật;
- Phát triển mô hình toán, công nghệ viễn thám theo quy định của pháp luật;
- Cung ứng các sản phẩm KH&CN;
- Biên soạn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định của pháp luật;
- Thông tin tiếp thị KH&CN trong các lĩnh vực nghiên cứu theo quy định của pháp luật;
- Thẩm tra hoặc tham gia thẩm tra các công nghệ, kinh tế, kỹ thuật trong các dự án trọng điểm của Nhà nước và các địa phương theo quy định của pháp luật.

Chi tiết

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Thành tựu hoạt động khoa học công nghệ

Đơn vị đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi trội trong lĩnh vực ngành nghề, các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng sôi động và có nhiều kết quả tích cực; đóng góp chung và sự tạo đà hội phục và tăng trưởng về mọi mặt của đất nước.

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Đơn vị chuyên môn

Sơ đồ tổ chức