Bộ sưu tậpNhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn tới 2 huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng bằng công cụ mô hình toán MIKE MIKE 11 và GIS
Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Dương
Cơ quan xuất bản: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .doc
Từ khoá: Xâm nhập mặn, huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, biến đổi khí hậu, nước biển dâng
KH Kho: TV-B-227
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Thư viện điện tử
Môn loại: Bài báo
File văn bản: Paper-KHtre-Duong bien.doc ;

Trở lại