Bộ sưu tập
 ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN BIÊN CHẾ, ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA VỀ ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG BIỂN
    Tác giả: Phòng TNTĐ - KH KHo : ĐA-TV-01
 Xả lũ thi công qua công trình tạm
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt; PGS.TS. Trần Quốc Thưởng; ThS. Phạm Anh Tuấn - KH KHo : TV-S-126
 Quản lý và bảo vệ cồn cát ven biển Nam Trung Bộ-Hệ thống đê biển tự nhiên
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - KH KHo : TV-S-125
 Công trình thủy công cột nước cao
    Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Nghị - KH KHo : TV-S-124
 Tiêu chí đánh giá an toàn đập đất
    Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Quý - KH KHo : TV-S-123
 Tác động của vận hành hồ chứa thượng nguồn và nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước của các công trình ven biển bắc Bộ trong mùa kiệt
    Tác giả: ThS. NCS. Đào Văn Khương, ThS. Nguyễn Mạnh Linh - KH KHo : TV-B-232
 Nghiên cứu dự báo nguy cơ ngập lụt vùng ven biển Việt Nam khi xảy ra nước dâng do bão mạnh, siêu bão
    Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Bốn - KH KHo : TV-B-231
 Quản lý lũ tổng hợp, một cách tiếp cận hiện đại và thực tế trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai do lũ lụt trên các lưu vực sông ở Việt Nam
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, TS. Đặng Hoàng Thanh - KH KHo : TV-B-230
 Xây dựng bản đồ ngập lụt, bản đồ dễ bị tổn thương và bản đồ rủi ro lũ cho lưu vực sông Hương
    Tác giả: ThS. Hoàng Đức Vinh, ThS. Trần Hương Cẩm - KH KHo : TV-B-229
 Một số yếu tố tác động đến xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển Bắc bộ
    Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Linh - KH KHo : TV-B-228
 Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn tới 2 huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng bằng công cụ mô hình toán MIKE MIKE 11 và GIS
    Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Dương - KH KHo : TV-B-227
 Đặc trưng hình dạng của dòng phễu sau bậc thụt có góc hất lớn
    Tác giả: ThS. Nguyễn Quốc Huy, PGS.TS. Lê Văn Nghị - KH KHo : TV-B-226