Bộ sưu tập

Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai


 Kết quả nghiên cứu đề xuất bộ công cụ dự báo lũ, điều hành hồ chứa và quản lý ngập lụt hạ du cho lưu vực sông Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, ThS. NCS. Nguyễn Đức Diện - KH KHo : TV-B-210
 Khả năng ứng dụg mô hình SWATđể đánh giá vai trò của rừng đối với lũ lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn
    Tác giả: NCS. Đào Văn Khương - KH KHo : TV-B-169
 Một số kết quả nghiên cứu rủi ro về người do ngập lụt lưu vực sông Kiến Giang và sông Long Đại tỉnh Quảng Bình
    Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Bốn, ThS. Vũ Văn Ngọc - KH KHo : TV-B-209
 Một số yếu tố tác động đến xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển Bắc bộ
    Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Linh - KH KHo : TV-B-228
 NC diễn biến mặn và đề xuất biện pháp kiểm soát mặn cho hạ lưu sông Kiến Giang - tỉnh Quảng Bình
    Tác giả: ThS. Phạm Thị Thúy - KH KHo : TV-B-167
 NC ứng dụng công nghệ dự báo sóng ven bờ và ngập lụt do sóng tràn, nước biển dâng do sóng thần, siêu bão
    Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Bốn - KH KHo : TV-ĐTB-113
 NC ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để theo dõi, đánh giá, hoàn thiện và nâng cao độ chính xác của công tác dự báo ngập lụt phục vụ công tác quản lý phòng chống lụt vùng hạ du các sông
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng - KH KHo : TV-ĐTB-120
 NC xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt phục vụ công tác chỉ huy phòng chống lũ lụt hạ du hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An
    Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Giáp - KH KHo : TV-ĐTT-100
 Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn tới 2 huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng bằng công cụ mô hình toán MIKE MIKE 11 và GIS
    Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Dương - KH KHo : TV-B-227
 Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi khi vận hành hồ chứa thượng nguồn đến vùng hợp lưu các sông Thao - Đà - Lô
    Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Giáp - KH KHo : TV-ĐTNN-114
 Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn suối Khe Trí trong điều kiện xả lũ của hồ chứa nước Ngàn Trươi và đề xuất giải pháp khắc phục
    Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Diện - KH KHo : TV-B-212
 Nghiên cứu dự báo nguy cơ ngập lụt vùng ven biển Việt Nam khi xảy ra nước dâng do bão mạnh, siêu bão
    Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Bốn - KH KHo : TV-B-231