Bộ sưu tập

Cửa sông ven biển


 Áp dụng mô hình DUROS PLUS tính toán xói lở cồn cát trong bão
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - KH KHo : TV-B-142
 BÁO CÁO TỔNG KẾT THÍ NGHIỆM SÓNG LEO TRÊN MÔ HÌNH VẬT LÝ SO SÁNH TÁC DỤNG GIẢM SÓNG CỦA TỪNG PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM
    Tác giả: Phạm Công Cường - KH KHo : TV-ĐTB-109
 BC tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ-NC giải pháp KHCN chống bồi lấp cửa sông Lại Giang ổn định thoát lũ
    Tác giả: PGS.TS. Trịnh Việt An - KH KHo : TV-ĐTB-111
 BC tổng kết đề tài KHCN cấp NN-NC giải pháp KHCN chống sa bồi ổn định luồng tàu Định An phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa-Mã số ĐTĐL-2003/19
    Tác giả: PGS.TS. Trịnh Việt An - KH KHo : TV-ĐTNN-105
 Biến động cửa Ba Lạt, cửa Hà Lan trong thời kỳ cận đại và ảnh hưởng của chúng tới diễn biến bồi tụ, xói lở khu vực Hải Hậu - Nam Định
    Tác giả: PGS.TSKH. Vũ Cao Minh, PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa, KS. Nguyễn Huy Thịnh - KH KHo : TV-B-183
 Biến động mặt cắt ngang bãi biển tại Hải Hậu theo 1 số thời kỳ và theo chế độ mùa
    Tác giả: ThS. Doãn Tiến Hà, PGS. Trương Văn Bốn - KH KHo : TV-B-188
 Các vấn đề tồn tại của hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện
    Tác giả: PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - KH KHo : TV-B-127
 Hiệu quả giảm sóng của giải pháp công trình mềm vùng ven biển nhằm bảo vệ bãi và đê biển
    Tác giả: TS. Doãn Tiến Hà, ThS. Mạc Văn Dân - KH KHo : TV-B-221
 Inundation calculation of the coastal narrow plain strip impacted by upstream reservoir flood discharge in rainy and extreme flood conditions
    Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Nghị TS. Nguyễn Ngọc Nam - KH KHo : TV-B-220
 Kết quả tính toán thủy triều, sóng và vận chuyển bùn cát ven bờ từ cửa Lấp đến cửa Lộc An, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng mô hình toán
    Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Bốn - KH KHo : TV-B-134
 Lựa chọn mô hình toán 2/3D đánh giá diễn biến môi trường sinh thái vùng cửa sông ven biển Việt Nam
    Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Bốn - KH KHo : TV-B-132
 Một vài nét về ảnh hưởng bồi lấp cửa sông đến sự ra/vào của thuyền vào cảng cá các khu neo đậu trú bão và hướng giải quyết
    Tác giả: PGS.TS. Trịnh Việt An - KH KHo : TV-B-128