Bộ sưu tập

Động lực sông


 Ảnh hưởng của diễn biến lòng dẫn đến các đặc trưng thủy văn trên sông Đuống
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - KH KHo : TV-B-115
 Ảnh hưởng của việc khai thác cát tới phân lưu dòng chảy trên đoạn sông phân lạch chảy qua thành phố Long Xuyên
    Tác giả: PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - KH KHo : TV-B-120
 Biến động tỷ lệ phân lưu sông Hồng - sông Đuống và các tác động đến công tác quản lý khai thác dòng sông
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - KH KHo : TV-B-117
 Cảnh báo về hậu quả khai thác cát sông Hồng vượt lượng cát về hàng năm
    Tác giả: GS.TS. Vũ Tất Uyên - KH KHo : TV-B-119
 Chương trình “Room for the River” trong chiến lược phòng chống lũ lụt của Hà Lan
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - KH KHo : TV-B-102
 Cơ sở thực hành thiết kế mô hình vật lý lòng động
    Tác giả: PGS.TS. Phạm Đình - KH KHo : TV-B-126
 Công thức gần đúng xác định tỷ lệ phân lưu dòng chảy cho đoạn sông phân lạch trên sông Cửu Long
    Tác giả: ThS. Hồ Việt Cường, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - KH KHo : TV-B-177
 Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình vật lý hệ thống sông ngòi
    Tác giả: KS. Nguyễn Mai Hoàng - KH KHo : TV-ĐTB-116
 Dự báo xu thế biến đổi lòng dẫn, sự hạ thấp mực nước và đề xuất giải pháp khắc phục, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi (cống qua đê, trạm bơm tưới và công trình bảo vệ bờ) trên hệ thống sông Hồng
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - KH KHo : TV-ĐTB-117
 Giải pháp chỉnh trị hợp lưu Khe Trí - Ngàn Trươi nhằm ổn định lòng dẫn và an toàn cho cầu Khe Trí ở hạ lưu tràn xả lũ hồ Ngàn Trươi - Hà Tĩnh
    Tác giả: PGS.TS Lê Văn Nghị, ThS. Bùi Văn Hữu - KH KHo : TV-B-218
 Giới thiệu một số giải pháp công nghệ mới trong công trình bảo vệ bờ sông
    Tác giả: NCS. Nguyễn Thành Trung - KH KHo : TV-B-112
 Hiệu quả ứng dụng kết cấu hoàn lưu trong chống sạt lở và bảo vệ bờ sông Dinh tại thị xã Phan Rang
    Tác giả: GS.TS. Lương Phương Hậu - KH KHo : TV-B-110