Bộ sưu tập

Ảnh-Video


 Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đến thăm và làm việc với Phòng TNTĐ Quốc gia về động lực học sông biển
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-106
 Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2008-2013 kỷ niệm 05 năm ngày thành lập
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-103
 Hội thi nấu ăn kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2013 - Chủ đề "Ẩm thực Dân tộc"
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-102
 Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-105
 Một số hình ảnh về chuyến công tác, học tập, trao đổi chuyên môn của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia về động lực học sông biển tại Viện nước bang Colorado và Đại học tổng hợp bang Colorado
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-104
 Phòng TNTĐ tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-108
 Tết trồng cây 2014
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-101
 Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hoạt động của Phòng TNTĐ
    Tác giả: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - KH KHo : TV-A-107