Bộ sưu tậpNhan đề: Xả lũ thi công qua công trình tạm
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt; PGS.TS. Trần Quốc Thưởng; ThS. Phạm Anh Tuấn
Cơ quan xuất bản: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý: .jpeg
Từ khoá: Xả lũ thi công qua công trình tạm
KH Kho: TV-S-126
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: hppt://www.ihrce.org.vn
Nơi chứa: Phòng KHTCTB
Môn loại: Sách chuyên khảo
File ảnh:

Trở lại