Bộ sưu tậpNhan đề: Quản lý và bảo vệ cồn cát ven biển Nam Trung Bộ-Hệ thống đê biển tự nhiên
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh
Cộng tác: ThS. Nguyễn Thành Trung; TS. Nguyễn Đức Tuấn; ThS. Đào Văn Khương
Cơ quan xuất bản: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý: .pdf
Từ khoá: cồn cát ven biển Nam Trung Bộ; đê biển tự nhiên
KH Kho: TV-S-125
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Phòng KHTCTB
Môn loại: Sách chuyên khảo
File văn bản:   Danh sách file văn bản

Trở lại