Bộ sưu tậpNhan đề: Nghiên cứu dự báo nguy cơ ngập lụt vùng ven biển Việt Nam khi xảy ra nước dâng do bão mạnh, siêu bão
Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Bốn
Cộng tác: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, ThS. Vũ Văn Ngọc
Cơ quan xuất bản: Viện KHTLVN
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .pdf
Từ khoá: Ngập lụt vùng ven biển, nước dâng do bão mạnh, siêu bão
KH Kho: TV-B-231
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Tạp chí KHCNTL-Số 33-Tháng 6-2016
Môn loại: Bài báo

Trở lại