Bộ sưu tậpNhan đề: Một số yếu tố tác động đến xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển Bắc bộ
Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Linh
Cơ quan xuất bản: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quồc gia về động lực học sông biển
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: .doc
Từ khoá: Xâm nhập mặn, đồng bằng ven biển Bắc bộ
KH Kho: TV-B-228
Nguồn: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quồc gia về động lực học sông biển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Liên kết: http://ihrce.org.vn
Nơi chứa: Thư viện điện tử
Môn loại: Bài báo
File văn bản: Hoi thao KH-Linh (TT Song).doc ;

Trở lại