08 Tháng 06

Sáng ngày 28/6/2021, tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐ) đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Động lực Cửa sông ven biển và Hải đảo.

Tham dự lễ công bố có Đảng ủy - Ban Giám đốc Phòng TNTĐ; Lãnh đạo các phòng chức năng; Lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Động lực Cửa sông ven biển và Hải đảo trực thuộc Phòng TNTĐ.

Trong tinh thần phòng chống dịch covid, buổi lễ diễn ra đúng tiêu chí an toàn chống dịch của Bộ Y tế nhưng cũng không kém phần trang trọng và ý nghĩa.

Tại buổi lễ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính ThS. Đào Văn Khương đã lần lượt công bố các Quyết định:

1. Quyết định số 176/QĐ-PTNTĐ ngày 24/6/2021 của Giám đốc Phòng TNTĐ về việc bổ nhiệm Ông Vũ Đình Cương giữ chức Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Động lực Cửa sông ven biển và Hải đảo trực thuộc Phòng TNTĐ, với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/7/2021;

2. Quyết định số 177/QĐ-PTNTĐ ngày 24/6/2021 của Giám đốc Phòng TNTĐ về việc bổ nhiệm Ông Vũ Văn Ngọc giữ chức Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Động lực Cửa sông ven biển và Hải đảo trực thuộc Phòng TNTĐ với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/7/2021./.

Một số hình ảnh tại lễ công bố:

Theo ihrce.org.vn